Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

biometan@biometan.org

+48 608550931

 

Biomethane plants with a total production capacity of 24 MLN Nm3 of biomethane per year - contact request

31 sierpnia 2019

 

[ENG]

 

We are providing consulting services for three clients for the construction of seven biomethane plants with a total production capacity of 24 million Nm3 of biomethane per year.

 

We look for:
 

 • producers of the digestate treatment and handling equipment, mixers, pumps, separation equipment

 • gas storage producers

 • heat exchangers producers

 • manufacturers of  pre-treatment feedstock technology and separation equipment

 • suppliers of biogas upgrading systems (biogas to biomethane)

 • Companies interested in constructing devices based on our projects. The main role is played by heat exchangers at very low temperatures.

 

Please send us an e-mail with a brief characteristic of provided services or products on a following e-mail adress : biometan@biometan.org.

 

[PL]

 

Świadczymy usługi doradcze dla trzech klientów w zakresie budowy siedmiu biogazowni metanowych o łącznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 24 miliony Nm3 biometanu rocznie.

 

Nawiążemy współpracę z:
 

 • producentami urządzeń do obróbki i zagospodarowania pofermentów, sprzętu do podawania substratów, mieszadeł, pomp, urządzeń do separacji
 • producentami wymienników ciepła
 • producentami urządzeń do magazynowania gazu
 • dostawcami usług uzdatniania biogazu do biometanu
 • Firmy zainteresowane budową urządzeń na podstawie naszych projektów. Główną rolę odgrywają wymienniki ciepła w bardzo niskich temperaturach.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biometan@biometan.org wraz z krótką charakterystyką świadczonych usług lub produktów.