1. pl
 2. en
 3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

 

 

Celami Stowarzyszenia jest: 

 

 • Rozwój produkcji i wykorzystania biometanu jako odnawialnego, niekopalnego źródła energii pozyskiwanej z biomasy.

 • Powszechne propagowanie informacji, metod i technik z zakresu produkcji biometanu i jego wykorzystania.

 • Ochrona środowiska poprzez wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii produkcji i wykorzystania biometanu.

 • Zwiększenie świadomości społeczeństwa i podmiotów gospodarczych o znaczeniu wszelkich form odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem produktów gazowych z biomasy, w tym biogazu i biometanu rolniczego

 • Izwiększenie dostępu mieszkańców wsi do czystych źródeł energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności poprzez gazyfikację gmin wiejskich

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności metanu i dwutlenku węgla, poprzez maksymalizację konwersji energii biomasy w procesie fermentacji beztlenowej

 • Upowszechnianie zwiększania niezależności energetycznej Polski poprzez wzrost udziału krajowego biometanu w całkowity zużyciu biogazu

 • Wspieranie i uczestnictwo we wszystkich inicjatywach mających na celu opłacalną ekonomicznie produkcję i wykorzystanie biowodoru

 • Wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie wykorzystania metanu kopalnianego jako gazu sieciowego oraz procesów gazyfikacji węgla, podstawowego źródła energii dla Polski

 • Popieranie wszelkich rozwiązań zwiększających udział energii odnawialnej w transporcie, w tym pojazdów napędzanych CBG oraz elektrycznych, czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii

 • Opiniowanie i wspomaganie działań władz państwowych i samorządowych zmierzających do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych oraz nowoczesnej energetyki konwencjonalnej.

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: