11 września 2020
„Biometan – gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego spełniający wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne” - tak prawdopodobnie
31 lipca 2020
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło w ostatnich dniach Dialog Techniczny dotyczący opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, w którym Polskie Stowarzyszenie Biometanu miało przyjemność wziąć udział. Celem
27 lipca 2020
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej z 2009 roku Polska zobligowała się do osiągnięcia 15 % udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Oficjalne dane statystyczne dotyczące

mp@biometan.org

+48 608550931

 

CONTACT REQUEST

PROŚBA O KONTAKT

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931