Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Biometanu („PSB”) z siedzibą w Warszawie (00-175) przy ul. Jana Pawła II 70/2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000689498, REGON: 368390125, NIP: 5272821937.

 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PSB można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem z: mz@biometan.org lub pisemnie na adres siedziby PSB. 

 

Kategorie danych osobowych

PSB przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych 

Dane osobowe przetwarzane przez PSB nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za sprawą systemów i programów komputerowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy z PSB (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • otrzymywania newslettera PSB (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • rekrutacja pracownicza (art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. a RODO).

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera jest dobrowolne, niemniej jej brak uniemożliwi przesłanie Państwu newslettera przez PSB.

 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy systemów IT).

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do czasu wymaganego odpowiednimi przepisami prawa rachunkowego oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

- do czasu zakończenia prowadzenia newslettera lub wycofania przez Państwa zgody;

- do czasu zakończenia rekrutacji lub na bazie zgody przez okres 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz prawo sprzeciwu. Dodatkowo jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Pliki cookies

 

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (np. laptopie, smartfonie) i obejmują korzystanie przez Państwa ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz jego rodzaju (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu itd.) oraz swój unikalny numer IP.

 

Zazwyczaj stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy je Państwo usuną. 

 

Administrator, jeżeli wyrażą na to Państwo swoją zgodę, przetwarza następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej PSB;

 • „służące do zapewnieniu bezpieczeństwa”;

 • „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Państwa ze strony internetowej PSB;

 • „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu (wyglądu strony) użytkownika.

 

Przy użyciu plików cookies Administrator może: 

 • dbać o bezpieczne i bezawaryjne działanie serwisu internetowego oraz udostępnionych formularzy – należy do tego zabezpieczenie serwisu Administratora, m.in. przed działaniem oprogramowania automatycznie sprawdzającego zawartość serwisu, które obniżają jego sprawność;

 • sprawdzać statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej Administratora – należy do tego tworzenie anonimowych statystyk obejmujących m.in. Państwa odwiedziny i działania na stronie.

 

W każdej chwili mogą Państwo zmienić zasady wykorzystywania cookies na Państwa urządzeniu, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki:

 

 

Administrator informuje, że dostawcy przeglądarek mogą w dowolnym czasie zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień, wówczas muszą Państwo wyszukać ich w oparciu o wskazane wyżej hasła. 

Całkowite zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się przez Państwa na swoje konto na portalu „Inside” lub brak możliwości dokonania transakcji.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu Państwa przeglądarki internetowej.

 

 1. pl
 2. en
 3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: