1. pl
 2. en
 3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Kim jesteśmy?

 

Członkowie założyciele:

 

 

 • mgr Marek Pituła - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie: SGH) ekonomista, praktyk gospodarczy, rolnik - b. prezes i jeden z członków założycieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego, współautor koncepcji  pierwszej polskiej instalacji biometanowej w 2012 r., koordynator projektów wdrożeniowych realizowanych przez PSB, Dębowa Kłoda/ Warszawa/Kraków

 

 • Dr hab. inż. Jan Cebula - profesor nadzwyczajny w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej, autor pierwszej w Polsce monografii (2012 r.) dotyczącej problematyki oczyszczania biogazu rolniczego i wysypiskowego, Gliwice

 
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Dach - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierownik Pracowni Ekotechnologii, specjalista w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów, naprawy i optymalizacji działania biogazowni,  produkcji, przechowywania i przetwarzania biomasy, członek rady naukowej  Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) w Lipsku

 
 • Dr Paweł Filanowski - absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Kierownik Zespołu Roboczego w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ds. wypracowania standardu dotyczącego parametrów biogazu do sieci gazowej ST-IGG: 3501 2019, Warszawa

 
 • mgr inż. Krzysztof Gospodarek - absolwent UP w Lublinie, inżynier i  rolnik, specjalista w zakresie urządzeń rolniczych, w latach 2009 - 2016 zbudował oraz zarządzał jedną z pierwszych polskich biogazowni rolniczych, współautor koncepcji pierwszej polskiej instalacji biometanowej w 2012 r., Lublin.

 
 • mgr inż. Karol Jarzyna - projektant kilkunastu polskich biogazowni rolniczych, w tym czterech pierwszych realizowanych  instalacji biometanowych o łącznej zdolności produkcji 12 mln Nm3 biometanu rocznie.

 
 • Dr hab. Alina Kowalczyk - Juśko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, z branżą biogazową związana od 2005 (pierwsze biogazownie firmy Poldanor), specjalizuje się w roślinach energetycznych oraz rolniczym wykorzystaniu pofermentu, 

 
 • Dr Patrycja Pochwatka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, asystent badawczo-dydaktyczny, w Stowarzyszeniu zajmuje się problematyką lokalizacji obiektów i sieci biometanowych, Lublin

 
 • mgr Michał Pituła  - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Freie Universität Berlin, specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego. Aplikant adwokacki (Izba Adwokacka w Warszawie).

 
 • Dr hab. inż. Czesław Rybicki - profesor nadzwyczajny na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo - Hutniczej  w Krakowie, zajmujący się m.in. zagadnieniami uzdatniania biogazu do biometanu oraz separacji wodoru i dwutlenku węgla z procesu fermentacji ciemnej, Kraków
   

 • Piotr Świeboda - Przeszedł przez szczeble od sprzedawcy do dyrektora sprzedaży. Przeprowadził wspólnie z zespołem ponad 20 instalacji OZE do aktualnego systemu wsparcia. Stały współpracownik Polskiego Stowarzyszenia Biometanu. Pasjonat lotniczy, członek zespołu akrobacyjnego „Sky Magic”, instruktor spadochronowy sił powietrznych i mistrz polski juniorów w celności lądowania. 

 
 • Dr Andrzej Wrębiak - absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie: SGH), ekonomista, doradca gospodarczy,  b. prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych, specjalizujący się m.in. w tematach energetycznych, Warszawa,

 

 • Prof. UPP,  dr hab. inż. Wojciech Czekała - absolwent kierunków Ochrona Środowiska oraz Geologia - Gospodarka Zasobami Mineralnymi i Wodnymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu biologicznego przetwarzania odpadów, gospodarki pofermentem oraz ochrony środowiska.  Posiada szerokie doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie krajowych i zagranicznych staży oraz realizacji projektów naukowych i prac zleconych przez podmioty gospodarcze. Kierownik projektu LIDER VII pt.: „IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego”

 

 

Trzech z członków naszego Stowarzyszenia jest współwłaścicielami polskiego patentu NR 225854 na wynalazek  PT  „Sposób oczyszczania biogazu do parametrów gazu przesyłowego oraz instalacja do oczyszczania biogazu”, znanego pod nazwą „Polska kriogeniczna metoda uzdatniania biogazu do biometanu”.
 
Trzy osoby spośród członków Stowarzyszenia uczestniczyło w latach 2015 - 2017 w projekcie NCBiR pn. ”Budowa poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model społecznej partycypacji mieszkańców” znanym pod nazwą „Projekt PolBioNet - poleska sieć biogazowa”, pierwszym i prawdopodobnie jedynym do tej pory  opracowaniem założeń lokalnej sieci dystrybucyjnej biometanu w Polsce (Polesie Lubelskie, Poleski Park Narodowy).

 

 

 

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: