Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

biometan@biometan.org

+48 608550931

 

15 kwietnia 2021
Grupa ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu, powołana w ramach Partnerstwa Biogazowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, której działanie koordynowało Polskie Stowarzyszenie Biometanu, przygotowała materiał podsumowujący swoje prace. Opracowanie jest wynikiem szerokich konsultacji i wielu spotkań, na których
11 września 2020
„Biometan – gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego spełniający wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne” - tak prawdopodobnie będzie brzmiała pierwsza w polskim ustawodawstwie definicja biometanu. W rozporządzeniu, wydanym