Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami:

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Adres:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

 

  1. pl
  2. en
  3. uk
Krajowy Plan Odbudowy Biometan


Biometan w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

31 lipca 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło w ostatnich dniach Dialog Techniczny dotyczący opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, w którym Polskie Stowarzyszenie Biometanu miało przyjemność wziąć udział. Celem spotkań z podmiotami, które wyraziły chęć udziału w projekcie było zapoznanie się z formą przeprowadzenia konkursu, a także wymiana spostrzeżeń i oczekiwań wobec technologii biogazowych. 

 

Projekt badawczo-rozwojowy, jakim ma być przedsięwzięcie realizowany jest w formie zamówienia przedkomercyjnego. Taka forma zamówienia będzie polegała na opracowaniu koncepcji a następnie prototypu innowacyjnej technologii produkcji biogazu przez kilka niezależnych podmiotów. Następnie rezultaty prac zostaną poddane składającej się z kilku etapów ocenie, w wyniku której do realizacji pełnowymiarowego przedsięwzięcia zostanie wybrany podmiot najlepiej spełniający założenia konkursowe, a tym samym potrzebę zamawiającego. Taki proces realizacji zamówienia został wybrany w związku z możliwościami jaki daje w kontekście realizacji potrzeb Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także stymulacji innowacji w obszarze technologii biogazowych. Zamówienie skierowane jest więc do podmiotów posiadających kompetencje oraz doświadczenie w zakresie projektowania i budowy instalacji produkującej biogaz czy biometan a także tych, które prowadzą prace badawczo- rozwojowe związane z innowacjami branży biogazowej i bimetanowej.  

 

Do pierwszego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych pięć podmiotów, których złożone uprzednio wnioski konkursowe zostaną najlepiej ocenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie każdy z pięciu wybranych wykonawców będzie miał za zadanie opracować oraz zaprojektować swoją technologię w skali wielkolaboratoryjnej. 

 

Głównym założeniem konkursu jest instalacja produkująca 1 mln Nm3 biometanu/ rok (pochodzącego z substratów II generacji), charakteryzująca się uniwersalnością w zakresie wykorzystania tych substratów, brakiem emisji odorów a także efektywnym wykorzystaniem masy pofermentacyjnej. Uczestnicy będą więc rywalizować o maksymalną produkcję biogazu przy uzyskaniu jak najniższych kosztów, a jak najlepszych parametrów technologii i jak najlepszego efektu. 

 

Realizacja pełnowymiarowej instalacji, czyli tak zwanego demonstratora, zostanie powierzona podmiotowi, który uzyska najlepsze wyniki a jego technologia będzie spełniała wszystkie kryteria i założenia zamówienia. Wygrana technologia będzie zatem beneficjentem konkursu a ostatnim etapem będzie jej komercjalizacja i promocja przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.