This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło w ostatnich dniach Dialog Techniczny dotyczący opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, w którym Polskie Stowarzyszenie Biometanu miało przyjemność wziąć udział. Celem spotkań z podmiotami, które wyraziły chęć udziału w projekcie było zapoznanie się z formą przeprowadzenia konkursu, a także wymiana spostrzeżeń i oczekiwań wobec technologii biogazowych. 

 

Projekt badawczo-rozwojowy, jakim ma być przedsięwzięcie realizowany jest w formie zamówienia przedkomercyjnego. Taka forma zamówienia będzie polegała na opracowaniu koncepcji a następnie prototypu innowacyjnej technologii produkcji biogazu przez kilka niezależnych podmiotów. Następnie rezultaty prac zostaną poddane składającej się z kilku etapów ocenie, w wyniku której do realizacji pełnowymiarowego przedsięwzięcia zostanie wybrany podmiot najlepiej spełniający założenia konkursowe, a tym samym potrzebę zamawiającego. Taki proces realizacji zamówienia został wybrany w związku z możliwościami jaki daje w kontekście realizacji potrzeb Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także stymulacji innowacji w obszarze technologii biogazowych. Zamówienie skierowane jest więc do podmiotów posiadających kompetencje oraz doświadczenie w zakresie projektowania i budowy instalacji produkującej biogaz czy biometan a także tych, które prowadzą prace badawczo- rozwojowe związane z innowacjami branży biogazowej i bimetanowej.  

 

Do pierwszego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych pięć podmiotów, których złożone uprzednio wnioski konkursowe zostaną najlepiej ocenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie każdy z pięciu wybranych wykonawców będzie miał za zadanie opracować oraz zaprojektować swoją technologię w skali wielkolaboratoryjnej. 

 

Głównym założeniem konkursu jest instalacja produkująca 1 mln Nm3 biometanu/ rok (pochodzącego z substratów II generacji), charakteryzująca się uniwersalnością w zakresie wykorzystania tych substratów, brakiem emisji odorów a także efektywnym wykorzystaniem masy pofermentacyjnej. Uczestnicy będą więc rywalizować o maksymalną produkcję biogazu przy uzyskaniu jak najniższych kosztów, a jak najlepszych parametrów technologii i jak najlepszego efektu. 

 

Realizacja pełnowymiarowej instalacji, czyli tak zwanego demonstratora, zostanie powierzona podmiotowi, który uzyska najlepsze wyniki a jego technologia będzie spełniała wszystkie kryteria i założenia zamówienia. Wygrana technologia będzie zatem beneficjentem konkursu a ostatnim etapem będzie jej komercjalizacja i promocja przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

31 lipca 2020


Biometan w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: