This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej z 2009 roku Polska zobligowała się do osiągnięcia 15 % udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Oficjalne dane statystyczne dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu w Polsce za rok 2019 nie są jeszcze znane. Analitycy z Forum Energii podjęli próbę oszacowania tego wskaźnika już dziś i przeanalizowania możliwości uzupełnienia braków w ilości „zielonej” energii.

 

W roku 2018 udział OZE wyniósł w Polsce 11,29% ( to mniej więcej tyle samo co w roku 2013). Wynika to między innymi z dużego wzrostu zużycia energii w kraju. Wedle szacunków Forum Energii w roku 2019 udział OZE wyniósł o 0,2 punktu procentowego więcej czyli 11,5% .

Jeżeli chodzi o rok bieżący to przy założeniu spowolnienia wzrostu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa (zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, spadek konsumpcji paliw transportowych, mniejsze wykorzystanie paliw kopalnych w przemyśle) udział OZE wynieść może ok. 12,2%.

 

Analitycy zauważają, że sektor ciepłownictwa odpowiada w największym stopniu za konsumpcję energii. Wzrost udziału OZE w tym sektorze miałby największe przełożenie na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Tymczasem ciepłownictwo, a w szczególności gospodarstwa domowe, wciąż nie są objęte kompleksową strategią w zakresie wzrostu OZE. Powinno to się zmienić jak najszybciej, gdyż Dyrektywa RED II przewiduje krajowe cele związane z zazielenianiem ciepłownictwa do 2030 r.

 

W przypadku transportu, od 2016 roku notowane są systematyczne wzrosty udziału OZE, co wynika z wykorzystania bioetanolu i estrów metylowych, które są dodawane w odpowiednich proporcjach do benzyn i oleju napędowego. Analitycy szacują, że za bieżący rok udział OZE w transporcie wyniesie ok. 5,72%. Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z legislacją unijną (Dyrektywa RED II) wykorzystanie dotychczasowych biopaliw (tzw. I generacji) nie może przekroczyć poziomu 7% i ma zostać „zamrożone” na rzecz biopaliw II generacji (produkowanych z surowców odpadowych).

 

 

Źródło: Forum Energii

Treść analizy dostępna pod adresem: https://www.forum-energii.eu/pl/blog/oze-w-miksie#_ftn1

 

27 lipca 2020


Cel OZE w 2020 roku poza zasięgiem

biometan biogaz autobus
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: