Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej z 2009 roku Polska zobligowała się do osiągnięcia 15 % udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Oficjalne dane statystyczne dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu w Polsce za rok 2019 nie są jeszcze znane. Analitycy z Forum Energii podjęli próbę oszacowania tego wskaźnika już dziś i przeanalizowania możliwości uzupełnienia braków w ilości „zielonej” energii.

 

W roku 2018 udział OZE wyniósł w Polsce 11,29% ( to mniej więcej tyle samo co w roku 2013). Wynika to między innymi z dużego wzrostu zużycia energii w kraju. Wedle szacunków Forum Energii w roku 2019 udział OZE wyniósł o 0,2 punktu procentowego więcej czyli 11,5% .

Jeżeli chodzi o rok bieżący to przy założeniu spowolnienia wzrostu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa (zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, spadek konsumpcji paliw transportowych, mniejsze wykorzystanie paliw kopalnych w przemyśle) udział OZE wynieść może ok. 12,2%.

 

Analitycy zauważają, że sektor ciepłownictwa odpowiada w największym stopniu za konsumpcję energii. Wzrost udziału OZE w tym sektorze miałby największe przełożenie na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Tymczasem ciepłownictwo, a w szczególności gospodarstwa domowe, wciąż nie są objęte kompleksową strategią w zakresie wzrostu OZE. Powinno to się zmienić jak najszybciej, gdyż Dyrektywa RED II przewiduje krajowe cele związane z zazielenianiem ciepłownictwa do 2030 r.

 

W przypadku transportu, od 2016 roku notowane są systematyczne wzrosty udziału OZE, co wynika z wykorzystania bioetanolu i estrów metylowych, które są dodawane w odpowiednich proporcjach do benzyn i oleju napędowego. Analitycy szacują, że za bieżący rok udział OZE w transporcie wyniesie ok. 5,72%. Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z legislacją unijną (Dyrektywa RED II) wykorzystanie dotychczasowych biopaliw (tzw. I generacji) nie może przekroczyć poziomu 7% i ma zostać „zamrożone” na rzecz biopaliw II generacji (produkowanych z surowców odpadowych).

 

 

Źródło: Forum Energii

Treść analizy dostępna pod adresem: https://www.forum-energii.eu/pl/blog/oze-w-miksie#_ftn1

 

27 lipca 2020


Cel OZE w 2020 roku poza zasięgiem

biometan biogaz autobus
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: