Szanowni Państwo,

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na swojej stronie internetowej udostępnia wiele materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji lub nagrań video, z którymi warto się zapoznać. Udostępnione materiały poruszają ważną tematykę w zakresie biogazu, gospodarki pofermentem, obecnie funkcjonujących  przepisów, spółdzielni energetycznych i wiele innych istotnych aspektów funkcjonowania biogazowni. Poniżej przedstawiamy według nas najważniejsze treści w zakresie biogazu, które możemy znaleźć na portalu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

1. Szkolenia dotyczące środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy i funkcjonowania biometanowni przeprowadzone na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Polskie Stowarzyszenie Biometanu - webinar

Podczas szkoleń poruszono poniższe zagadnienia: 

 

 • zasady funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych,

 • wytwarzanie biometanu w różnych formach skupienia,

 • korzyści środowiskowe z funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych.

 • różnice pomiędzy biogazowniami rolniczymi a pozostałymi (wysypiskowe, na oczyszczalniach ścieków),

 • uregulowania prawne dotyczące powstawania instalacji biogazowych i biometanowych.

 • przedstawienie przykładu raportu oddziaływania na środowisko opartego o planowaną inwestycję biometanową,ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań generowanych przez instalację i rozwiązań minimalizujących lub kompensacyjnych.

 

W szkoleniach przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Biometanu wzięło udział ponad 200 urzędników państwowych: inspektorów ochrony środowiska, pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

 

Kliknij tutaj, aby obejrzeć szkolenia.  

 

2. Biogazownie rolnicze w świetle ustawy o odpadach - prezentacja

Prezentacja Pani Ewy Rozbickiej z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.Prezentacja w formie pdf. bardzo zgrabnie przedstawia najważniejsza kwestie gospodarki odpadami w biogazowni rolniczej. W prezentacji poruszono poniższe zagadnienia:

 • gospodarka odpadami w świetle Ustawy o Odpadach i Prawie Ochrony Środowiska

 • proces legislacyjny i wymagania otrzymania zezwolenia na gospodarowanie odpadami

 • produkty uboczne

 • klasyfikacja odpadów

 • zagospodarowanie pofermentu

 

 

3. Wprowadzenie do obrotu pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu - prezentacja

Prezentacja zrealizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. W prezentacji poruszono poniższe tematy:

 

 • definicje zawarte w ustawie o nawozach i nawożeniu

 • warunki do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu pofermentu jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleb

 • system oceny nawozów i środków wspomagających oraz jednostki upoważnione do prowadzenia badań

 • wymagania dla nawozów organicznych

 • ocena przedrejstracyjna pofermentu z biogazowni

 • wymagania dla wniosku o wydanie pozwolenia

 • instytucje kontrolne

 • nawozy CE

 

 

4. Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego - prezentacja.

 

Prezentacja Wiesława Rybaczewskiego, Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. W prezentacji poruszono poniższe tematy:

 

 • definicja biogazu rolniczego, podział substratów i substraty wymagające szczególnej interpretacji

 • korzyści ze stosowania i utylizacji osadów oraz ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego

 • proces opiniowania stosowania osadów z przetwórstwa rolno-spożywczego - bariery i na co zwrócić szczególną uwagę

 

 

5. Biogazownia rolnicza – korzyści dla okolicznych mieszkańców - nagrania wideo

 

Szereg filmów edukacyjnych, promujących biogazownie rolnicze zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tytuły krótkich materiałów informacyjnych znajdujących się na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

 

 • Biogazownia Rolnicza - Korzyści dla okolicznych mieszkańców

 • Mikrobiogazownia rolnicza – sposób na samowystarczalność energetyczną

 • Biogazownia rolnicza w gospodarce obiegu zamkniętego 

 • Mikrobiogazownie rolnicze

 • Biogazownie rolnicze. Korzyści dla gminy i jej mieszkańców

 • Biogazownia rolnicza w Konopnicy

 • Biogazownia rolnicza w Grzmiącej.

 

 

6. Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - webinary

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował 16 bezpłatnych szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich. Szkolenia odbyły się w każdym województwie i miały na celu rozpowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wiedzy na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców.

 

W trakcie szkoleń poruszono zagadnienia związane m.in. z:

 

 • technicznymi aspektami funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji,

 • dotychczasowymi doświadczeniami gmin w zakładaniu spółdzielni energetycznych,

 • uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych,

 • potencjalnymi źródłami finansowania instalacji OZE w spółdzielniach energetycznych,

 • planowaniem przestrzennym oraz uwarunkowaniami w zakresie realizacji inwestycjiw spółdzielniach energetycznych.

..

 

28 marca 2023


Cenne materiały dydaktyczne i szkolenia w temacie biogazu udostępnione przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Plan Odbudowy Biometan
 1. pl
 2. en
 3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: