Biometan Biogazownie Polskie Stowarzyszenie Biometanu
20 czerwca 2022

Emisje z produkcji biometanu znacznie większe niż zakładano?

Chociaż gaz ziemny generuje niższe emisje CO2, wydobycie, przetwarzanie i jego dystrybucja uwalnia metan, który ma większy potencjał cieplarniany niż CO2. Biometan i biogaz, które wykorzystują odpady organiczne jako surowiec, pojawiły się jako alternatywa dla gazu ziemnego, charakteryzując się niższą emisją węgla i metanu. Jednak zakres, w jakim metan jest nadal emitowany na różnych etapach łańcucha dostaw biogazu i biometanu, pozostaje nadal tematem wielu dyskusji.

 

W badaniu przeprowadzonym przez Imperial College London biogazu przy użyciu danych zebranych z istniejącej literatury wyliczono emisje metanu wykorzystując metodę Monte Carlo, w celu systematycznego syntetyzowania rozkładu emisji metanu na każdym kluczowym etapie łańcucha dostaw biometanu i biogazu. Według badań 5% największych emitentów (etapów produkcji biometanu) odpowiada za 62% emisji. Emisje metanu mogą być ponad dwa razy większe niż wcześniej szacowano, a w ostatecznym wniosku etap przetwarzania pofermentu jest odpowiedzialny za większość uwalnianego metanu.

 

Zwracamy uwagę na fakt, iż większość biogazowni/biometanowni budowana jeszcze przed wprowadzeniem RED II nie brały pod uwagę wielu emisji z procesu produkcji biogazu/biometanu, dopiero niedawne zmiany polityki klimatycznej to uwzględniły, a to właśnie na podstawie danych z  "starszych" biometanowni przeprowadzono te badania. 

 

Polskie Stowarzyszenie Biometanu jest świadome możliwych emisji metanu w procesie produkcji, które mogą prowadzic do zrownoważenia korzystnych efektów z punktu widzenia emisyjności gazów cieplarnianych. Stale opracowujemy technologie produkcji biogazu i biometanu w sposób minimalizujący emisje metanu do atmosfery.

Aby faktycznie zapewnić korzyści klimatyczne wynikające z produkcji biometanu i biogazu, na każdym etapie łańcucha dostaw należy opracować i wdrożyć skuteczne strategie ograniczania emisji metanu.

 

  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: