Reforming parowy jest procesem produkcji wodoru z metanu (lub biometanu) i pary wodnej. w obecności katalizatora metalicznego, w temperaturze 700- 1100°c, para wodna reaguje z metanem tworząc gaz syntezowy złożony z tlenku węgla i wodoru. wprowadzenie obowiązku ,,procesowego", o którym piszemy na poprzednich stronach może skutkować zainteresowaniem tzw. małoskalowym reformingiem parowym biometanu.

Wodór Biometan Reforming Metan
05 czerwca 2022

Małoskalowy reforming parowy metanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforming parowy metanu (MSR) jest najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji wodoru i odpowiada za około 50% jego światowej produkcji. MSR jest także najczęstszą i najtańszą drogą do produkcji wodoru. Technologia jest dobrze rozwinięta i dostępna w handlu w szerokim zakresie wydajności, od małych instalacji zasilania metanem do np. ogniw paliwowych, do nawet pół miliona Nm3 na godzinę zasilania metanem dla instalacji produkcji amoniaku. Proces ten obejmuje reakcję katalityczną między metanem a parą wodną w celu wytworzenia gazu syntezowego, który jest dalej przetwarzany przez kolejny etap katalityczny w celu zwiększenia frakcji wodoru i zmniejszenia tlenku węgla i dalszego oczyszczenia usuwającego wszystkie inne składniki w celu wytworzenia produktu wodorowego wysokiej jakości.

 

Reformer parowy na małą skalę ma sprawność ok. 70%, co oznacza wsad biometanu w wysokości 1,44 MJ/MJ wodoru. Oznacza to, że dla wyprodukowania jednostki energii w wodorze zużywamy 1,44 jednostki energii w biometanie.

 

Przyjmuje się, że średnia wartość opałowa biometanu wynosi 36 MJ/m3 (40 MJ – ciepło spalania). Reaktor SMR zawiera katalizator na bazie niklu, w którym zachodzą następujące wysko endotermiczne1 reakcje:

 

CH4 + H2O <:= CO + 3H2

 

CO + H2O <:= CO2 + H2

 

 

Auto tekstu: Marek Pituła - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu

  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: