Załącznik nr IX do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku zawiera listę surowców do produkcji biogazu do transportu i zaawansowanych biopaliw których wkład w udziały minimalne, o którym mowa w art. 25 ust. 1 akapit pierwszy i czwarty, może być uznany za równoważny dwukrotności ich wartości energetycznej.

W części A znajduje się 17 pozycji szczegółowych (od "a" do "q"), w tym w pkt. f) podany jest "Obornik i osad ściekowy".

 

Na powyższej liście nie znajduję się gnojowica ani gnojówka, czyli typowe odchody z produkcji zwierzęcej, co w kontekście zawartości załącznika budzi zdziwienie (są tam m.in. słoma, bioodpady, frakcja biomasy odpadów przemysłowych nienadających się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt itp.)

 

Literalne zapoznanie się przez polskiego inwestora z Załącznikiem Nr IX w tej treści eliminuje z obszaru jego zainteresowań (jeżeli jest zainteresowany produkcją biogazu dla transportu) ten cenny, z punktu widzenia podwójnego naliczania, substrat odpadowy).

 

Wyjaśnienie jest proste, w polskiej wersji językowej załącznika jest inne określenie pkt. f) aniżeli w pozostałych (sprawdziliśmy wersję angielską i niemiecką).

Otóż w wersji angielskiej pkt. f) zawiera określenie: "Animal manure and sewage sludge", a w wersji niemieckiej "Mist/Gülle und Klärschlamm;".

 

"Sewage sludge" po angielsku oraz "Klärschlamm" w każdym dostępnym tłumaczeniu oznacza "osad ściekowy".

Według ScienceDirect "Animal manures are the solid, semisolid, and liquid by-products generated by animals grown to produce meat, milk, eggs, and other agricultural products for human use and consumption", czyli "animal manure są to stałe, półstałe i płynne produkty uboczne wytwarzane przez zwierzęta hodowane w celu produkcji mięsa, mleka, jajek i innych produktów rolniczych dla użytku ludzkiego i konsumpcji".

 

Intencja Dyrektywy jest jasna, niestety, o ile w języku polskim jest popularne używanie nazwy obornik w rozumieniu odchodów wymieszanych ze ściółką, o tyle nie określa się płynnych odchodów wymieszanych z wodą, którą polewany jest ruszt, nazywanych "gnojowicą". W większości tłumaczeń ze stron brytyjskich słowo manure określa się jako "obornik", chociaż z dodaniem "składający się z fekaliów, uryny, albo inaczej stałych i płynnych odchów.

 

Dla przykładu, w nomenklaturze GUS nawozy naturalne przeznaczone do rolniczego wykorzystania obejmują: obornik, gnojówkę i gnojowicę, - pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji oraz guano.

 

Jaśniejsza sytuacja jest porównując tekst polski z wersją niemiecką, tam treść brzmi "Mist/Gülle und Klärschlamm;" co w tłumaczeniu oznacza „Obornik / gnojowica i osad ściekowy”.

Wydaje się uzasadnione doprecyzowanie pkt. f) załącznika nr IX do Dyrektywy w legislacji krajowej poprzez jednoznaczne stwierdzenie, że w tym punkcie oprócz "osadów ściekowych" znajdują się wszystkie odchody zwierząt hodowlanych, powstające w sposób naturalny, z podaniem za GUS pojęć podrzędnych, tj. "obornika", "gnojówki" i "gnojowicy".

 

 

 

11 maja 2021

Niejasność w polskim tekście załącznika nr IX do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) w sprawie promowania stosowania energii z OZE


Krajowy Plan Odbudowy Biometan
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: