This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr IX do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku zawiera listę surowców do produkcji biogazu do transportu i zaawansowanych biopaliw których wkład w udziały minimalne, o którym mowa w art. 25 ust. 1 akapit pierwszy i czwarty, może być uznany za równoważny dwukrotności ich wartości energetycznej.

W części A znajduje się 17 pozycji szczegółowych (od "a" do "q"), w tym w pkt. f) podany jest "Obornik i osad ściekowy".

 

Na powyższej liście nie znajduję się gnojowica ani gnojówka, czyli typowe odchody z produkcji zwierzęcej, co w kontekście zawartości załącznika budzi zdziwienie (są tam m.in. słoma, bioodpady, frakcja biomasy odpadów przemysłowych nienadających się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt itp.)

 

Literalne zapoznanie się przez polskiego inwestora z Załącznikiem Nr IX w tej treści eliminuje z obszaru jego zainteresowań (jeżeli jest zainteresowany produkcją biogazu dla transportu) ten cenny, z punktu widzenia podwójnego naliczania, substrat odpadowy).

 

Wyjaśnienie jest proste, w polskiej wersji językowej załącznika jest inne określenie pkt. f) aniżeli w pozostałych (sprawdziliśmy wersję angielską i niemiecką).

Otóż w wersji angielskiej pkt. f) zawiera określenie: "Animal manure and sewage sludge", a w wersji niemieckiej "Mist/Gülle und Klärschlamm;".

 

"Sewage sludge" po angielsku oraz "Klärschlamm" w każdym dostępnym tłumaczeniu oznacza "osad ściekowy".

Według ScienceDirect "Animal manures are the solid, semisolid, and liquid by-products generated by animals grown to produce meat, milk, eggs, and other agricultural products for human use and consumption", czyli "animal manure są to stałe, półstałe i płynne produkty uboczne wytwarzane przez zwierzęta hodowane w celu produkcji mięsa, mleka, jajek i innych produktów rolniczych dla użytku ludzkiego i konsumpcji".

 

Intencja Dyrektywy jest jasna, niestety, o ile w języku polskim jest popularne używanie nazwy obornik w rozumieniu odchodów wymieszanych ze ściółką, o tyle nie określa się płynnych odchodów wymieszanych z wodą, którą polewany jest ruszt, nazywanych "gnojowicą". W większości tłumaczeń ze stron brytyjskich słowo manure określa się jako "obornik", chociaż z dodaniem "składający się z fekaliów, uryny, albo inaczej stałych i płynnych odchów.

 

Dla przykładu, w nomenklaturze GUS nawozy naturalne przeznaczone do rolniczego wykorzystania obejmują: obornik, gnojówkę i gnojowicę, - pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji oraz guano.

 

Jaśniejsza sytuacja jest porównując tekst polski z wersją niemiecką, tam treść brzmi "Mist/Gülle und Klärschlamm;" co w tłumaczeniu oznacza „Obornik / gnojowica i osad ściekowy”.

Wydaje się uzasadnione doprecyzowanie pkt. f) załącznika nr IX do Dyrektywy w legislacji krajowej poprzez jednoznaczne stwierdzenie, że w tym punkcie oprócz "osadów ściekowych" znajdują się wszystkie odchody zwierząt hodowlanych, powstające w sposób naturalny, z podaniem za GUS pojęć podrzędnych, tj. "obornika", "gnojówki" i "gnojowicy".

 

 

 

11 maja 2021

Niejasność w polskim tekście załącznika nr IX do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) w sprawie promowania stosowania energii z OZE


Krajowy Plan Odbudowy Biometan
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: