This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 października 2020 roku z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przemysłu i świata nauki podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Efektem współpracy ma być wypracowanie, podpisanie, a następnie realizacja „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

 

Według Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Rząd, dostrzegając krajowy potencjał biogazu, w tym biogazu rolniczego, szacowany obecnie na blisko 8 mld m3, przygotowuje kolejne propozycje przepisów mających na celu wydłużenie okresu obowiązywania obecnie funkcjonujących systemów wsparcia dla biogazu.

 

Wiceminister Ireneusz Zyska podkreślił, że celem jest podjęcie działań, które zdynamizują rozwój sektora biogazowego. Wskazał, że trwają intensywne prace nad nowymi rozwiązaniami ukierunkowanymi bezpośrednio na biometan. Wiceminister zaznaczył także, że osiągnięcie wyznaczonych celów krajowych i unijnych jest wielkim wyzwaniem interdyscyplinarnym, które dotyczy wszystkich sektorów gospodarki i całego społeczeństwa.

 

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

14 października 2020


Podpisano list intencyjny na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce

Krajowy Plan Odbudowy Biometan
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: