W dniach 5, 6, 7 i 20 września br. Polskie Stowarzyszenie Biometanu przeprowadziło szkolenia w zakresie środowiskowych uwarunkowań budowy i funkcjonowania biometanowni dla blisko 250 osób, przede wszystkim pracowników wszystkich Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce. Wśród uczestników byli również pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Szkolenie odbyło się dzięki Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który był inicjatorem i sponsorem przedsięwzięcia, jako organ rejestrowy dla polskich biogazowni i biometanowni rolniczych.

biometan
24 października 2022

Polskie Stowarzyszenie Biometanu przeprowadziło szkolenia dla 250 pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

 

Prelegentami szkoleń byli członkowie naszego Stowarzyszenia, p. dr hab. inż Alina Kowalczyk-Juśko, p. prof. Jacek Dach oraz prezes PSB, p. Marek Pituła. Każdy z ekspertów omawiał określony panel tematyczny, które sumarycznie stanowią solidną, zbieraną przez lata doświadczeń na polskim i zagranicznym rynku wiedzę w zakresie biogazu i biometanu. Poruszone tematy dotyczyły przede wszystkim zasad funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści środowiskowych (w tym tzw. "emisji ujemnej" GHG).

Przedstawiono również najnowsze rozwiązania technologiczne w procesach produkcji biometanu oraz zagospodarowania wszystkich produktów instalacji biometanowej, w tym ubocznych, w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Największe zainteresowanie uczestników wzbudziło "studium przypadku", czyli szczegółowy opis konkretnego Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Biometanu (nazywany również Raportem Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub Raportem OOŚ), który był podstawą uzyskania przez wnioskodawcę pozytywnej decyzji środowiskowej dla bodajże pierwszej dużej instalacji biometanowej w Polsce o zdolności produkcji 10 ton bioLNG dziennie.

  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: