Raport Biogaz w Polsce 2022 jest to już druga edycja wydana przez magazynbiomasa.pl. Publikacja powstała we współpracy z naukowcami, ekspertami i stowarzyszeniami branżowymi oraz instytucjami zaangażowanymi w rozwój krajowego sektora biogazowego i biometanowego.  Polskie Stowarzyszenie Biometanu brało czynny udział w tworzeniu raportu, znajdą Państwo w nim kilka artykułów autorstwa naszych członków specjalizujących się w branży biometanowej. Dostęp do raportu jest całkowicie darmowy.


Raport Biogaz w Polsce 2022 Polskie Stowarzyszenie Biometanu
08 czerwca 2022

Raport Biogaz w Polsce 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co znajdą Państwo w raporcie?

 

 • Komentarze partnerów raportu

 • Innowacyjna biogazownia – przełom na rynku biogazowym

 • Wybrane aspekty bilansowania mocy KSE – możliwości wykorzystania biogazowni

 • Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2021 roku – wybrane zagadnienia

 • Biogaz w polityce klimatycznej UE do 2030 roku

 • Biogazownie jako element dochodzenia do neutralności emisyjnej rolnictwa

 • Czy poferment może być odpowiedzi ą na kryzys nawozowy?

 • Prawne aspekty przyjęcia odpadów do biogazowni

 • Biogaz produkowany z odpadów komunalnych. Problem czy potencjał do wykorzystania?

 • Biogazownia – wpływ wybranych parametrów na opłacalność inwestycji

 • Sucha fermentacja perkolacyjna nowym bodźcem rozwoju mikrobiogazowni w Polsce?

 • Katalizator zielonych zmian – biometan w planach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

 • Biometan i biowodór – pojęcia podstawowe oraz historia w UE  i w Polsce

 • Rynek biometanu w UE i w Polsce – stan prawny

 • Stan techniki 2022 – technologie uzdatniania biogazu, formy biometanu vs jego zastosowanie

 • Proces inwestycyjny – decyzje środowiskowe dla biometanu

 • Małoskalowy reforming parowy metanu

 • Power to Gas – produkcja metanu syntezowego z wodoru i dwutlenku węgla

 • Biowodór, „zielony” wodór a biometan

 • Techniczne aspekty zatłaczania biometanu do sieci

 • Systemy wsparcia biometanu i rozwoju branży w wybranych krajach UE

 • Katalog firm biogazowych

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać darmowy raport Biogaz w Polsce 2022

 1. pl
 2. en
 3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: