EBA opublikowało obszerny, ponad 160-stronicowy raport analizujący dane statystyczne z rynku biogazu i biometanu na rok 2021. Główne tematy poruszone przez EBA w raporcie to: Rynek biometanu i biogazu, perspektywy rozwoju i skalowalności i strategie dalszej ekspansji, biometan w transporcie, biogaz w transformacji energetycznej - aspekty ekonomiczne, poferment i jego rola w gospodarce obiegu zamkniętego oraz analiza rynku biogazowego krajów członkowskich. 


biometan
12 grudnia 2022

Raport Statystyczny 2022 - Rozwój i Wdrażanie Biogazu na Europejskim rynku - Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA)  "20% wzrost produkcji biometanu w 2021 roku względem 2020".

1. Rynek Biogazu i biometanu. 

 

Łączna produkcja biogazu i biometanu w 2021 roku wyniosła 196 TWh lub odpowiednio 18,4 mld m3 energii. Jest to porównywalne z całym zużyciem gazu ziemnego w Belgii i stanowi 4,5 % zużycia gazu w Unii Europejskiej w 2021 roku. Branża biogazowa w ostatnim dziesięcioleciu znajduje się w stagnacji, jednak produkcja biometanu nadal rośnie. W 2021 roku odnotowano największy jak dotąd roczny wzrost, z dodatkową produkcją 6,1 TWh lub odpowiednio 0,6 mld m3 biometanu w porównaniu z rokiem 2020 (oznacza to wzrost produkcji o 20% w 2021 roku). Całkowita produkcja biometanu w Europie w 2021 roku wyniosła 37 TWh lub odpowiednio 3,5 mld m3. 58% czynnych obecnie w Europie instalacji biometanowych jest podłączonych do gazowej sieci dystrybucyjnej, a 19% przeznaczona na cele transportowe. 

 

2. Perspektywy rozwoju i skalowalności

 

Do 2030 roku sektory biogazu i biometanu łącznie mogą ponad dwukrotnie zwiększyć produkcję z 18,4 mld m3 w 2021 roku do około 35-45 mld m3 w 2030 roku. Do 2050 r. produkcja może wzrosnąć co najmniej pięciokrotnie w stosunku do dzisiejszego poziomu, dochodząc do produkcji na poziomie 95-167 mld m3.

 

Przedstawiony w raporcie potencjał produkcji biogazu i biometanu możliwy do osiągnięcia do 2050 r. (95-167 mld m3 ) stanowi 23-41% zużycia gazu w UE w 2021 r., które wyniosło 412 mld m3. Zakładając zmniejszone całkowite zapotrzebowanie na gaz w 2050 roku na poziomie 271 mld m3 , szacuje się, że biometan będzie w stanie pokryć 35 - 62% zapotrzebowania na gaz do 2050 roku.

 

3. Biometan w transporcie

 

Transport jest jedynym sektorem w UE, którego emisje rokrocznie wzrastają, wbrew zamierzonym celom. 

Do końca 2021 roku w Europie działało 15 aktywnych zakładów produkujących Bio-LNG, a liczba ta ma gwałtownie wzrosnąć w latach 2022 (+ 19 zakładów), 2023 (+ 43 zakłady) i 2024 (+ 21 zakładów). Na podstawie tych danych, produkcja na rok 2025 wynosi 12,4 TWh rocznie.

 

Przy prognozowanej na 2025 r. zdolności produkcyjnej Bio-LNG możliwe jest tankowanie prawie 29 tys. ciężarówek przez cały rok. W 2020 roku w europejskiej flocie znajdowało się co najmniej ponad 15 tys. ciężarówek zasilanych LNG, a do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 280 tys, co stanowi co najmniej 25% całej europejskiej floty. Taka liczba pojazdów napędzanych LNG będzie wymagała około 100 TWh paliwa w 2030 roku.

 

4. Biogaz - w kierunku transformacji energetycznej i gospodarki zero emisyjnej

 

Aktualne trendy pokazują, że koszty produkcji biometanu są już znacznie niższe od oczekiwanej średniej ceny gazu TTF na rok 2022 (80 €/MWh w porównaniu do 134 €/MWh).

 

Obecne koszty produkcji biometanu szacowane są średnio na 80 €/MWh. Można je podzielić na koszty surowca (16 €/MWh), CAPEX (32 €/MWh) i OPEX (32 €/MWh). Należy zauważyć, że w ciągu ostatniego roku, ze względu na rosnące ceny energii, wzrósł OPEX, w tym koszty surowców. Dla roku 2050 szacunki mieszczą się w przedziale 57 - 66 €/MWh. 

Branża biogazu i biometanu zapewnia już dziś 220.000 miejsc pracy. Można oczekiwać, że oba sektory łącznie stworzą ok. 460 000 miejsc pracy do 2030 roku i ponad milion miejsc pracy do 2050 roku. 

 

Obrót finansowy branży biogazowej w UE-27 w 2020 r. wyniosł 5,75 mld EUR, co odpowiada 3,53% obrotów wszystkich technologii OZE. Dla porównania, sektor biogazu ma nieco wyższy obrót niż produkcja energii wodnej (4,65 mld €). Kraje o najwyższym obrocie w 2020 r. to Niemcy 3,40 mld €), Włochy (750 mln €) i Francja (410 mln €).

 

 

5. Poferment i jego rola w gospodarce obiegu zamkniętego

 

Szacuje się, że w 2021 roku w Europie wyprodukowano 222 - 258 Mt pofermentu. Do 2030 r. można by wyprodukować 455 - 492 Mtj, a na 2050 r, potencjał masy pofermentacyjnej oblicza się na 1 145 - 1 334 Mt.

 

Poferment może już dziś zastąpić 5 - 6% chemicznych nawozów azotowych pochodzących z reakcji Haber-Bosch. Do 2030 roku można zastąpić 10 - 11%, a do 2050 roku potencjał zastąpienia azotowych nawozów syntetycznych wzrasta do 26 - 31%.

 

Podobnie w przypadku nawozów fosforowych, w 2021 roku poferment może zastąpić 17% nawozów azotowych. Do 2030 roku można zastąpić 32%, a do 2050 roku potencjał zastąpienia nawozów syntetycznych wzrasta do 86%.

 

Gaz ziemny jest głównym surowcem i źródłem energii do produkcji nawozów syntetycznych. Dlatego zastąpienie nawozów mineralnych odpadami pofermentacyjnymi powoduje zmniejszenie zużycia gazu ziemnego. Zastąpienie 5-6% azotowych nawozów syntetycznych pofermentem mogłoby już dziś zaoszczędzić 0,6 mld m3 gazu ziemnego. Prognozy wskazują, że do roku 2030 i 2050 można by uniknąć zużycia 1,1 i 5,9 mld m3 gazu ziemnego.

 

6. Analiza polskiego rynku biogazowego

 

W Polsce działa 346 biogazowni, które wyprodukowały łącznie 3 407 GWh biogazu w 2021.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi prace nad opracowaniem przepisów umożliwiających produkcję i sprzedaż biometanu oraz wprowadzenie mechanizmów wsparcia, które zapewnią stabilny popyt na ok. 1 mld m3 biometanu rocznie.

 

Polski sektor biometanu ma w najbliższych latach dynamicznie się rozwijać. Głównym motorem rozwoju biometanu w Polsce ma być dekarbonizacja sektora transportowego oraz implementacja dyrektywy RED i RED II, z czego Polska jeszcze się w całości nie wywiązała.

 

Planowane ramy prawne dla biogazu i biometanu w Polsce zostały przedstawione przez Ministerstwo jesienią 2020 r. Finalizacja krajowych przepisów planowana jest na 01.01.2023 r.

 

 

 

produkcja biogazu w Polsce w latach

                          Produkcja biogazu w Polsce na przestrzeni lat. (źródło: EBA) 

 

biogazownie w Polsce wykres

                          Liczba biogazowni w Polsce na przestrzeni lat (źródło: EBA)

 

 

  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: