Biometan Biogazownie Polskie Stowarzyszenie Biometanu
03 marca 2022

Strategia w zakresie gazu odnawialnego - biometanu

W przyszłym tygodniu spodziewamy się opublikowania komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia Europie przystępnej cenowo i zrównoważonej energii, zawierającego konkretny cel dotyczący wykorzystania biometanu oraz prośbę do państw członkowskich o przyjęcie strategii w zakresie gazu odnawialnego zgodnego z tym celem.

 

Otrzymaliśmy prośbę od European Biogas Association (EBA), którego jesteśmy członkiem, o wsparcie inicjatywy. Komunikat Komisji Europejskiej zostanie poddany pod głosowanie w przyszłym tygodniu. W projekcie komunikatu proponuje się wyznaczenie celu wyprodukowania 35 mld m3 biogazu do 2030 roku w Unii Europejskiej. Podkreślono, że konieczne jest przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii, a Unia Europejska musi stworzyć warunki umożliwiające szybsze przeprowadzenie zmian. Jako jedne z działań zaproponowano upowszechnienie odnawialnej i niskoemisyjnej produkcji gazu: wodoru i biogazu. Podkreślono, że przyspieszenie rozwoju produkcji gazu ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych ma kluczowe znaczenie dla zastąpienia gazu ziemnego i wzmocnienia odporności systemu dostaw energii w UE. W komunikacie pochylono się również na tematyką sformułowania wytycznych mających ułatwić podłączanie zakładów produkujących biometan do sieci gazowej. Istotne, z punktu widzenia barier rozwoju branży biometanowej jest również podjęcie tematu usprawnienia procedur dotyczących uzyskiwania decyzji oraz pozwoleń.

 

Więcej informacji o tym, dlaczego i w jaki sposób Europa powinna już teraz zwiększyć skalę wykorzystania biometanu znajduje się w materiałach przesłanych przez EBA - na infografice (poniżej tekstu) i w informacji prasowej (link).

 

Opublikowanie komunikatu zbiega się ze skierowaniem do konsultacji publicznych w dniu 15.02.2022 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ze skierowaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w dniu 22.02.2022 r.  Według naszej wstępnej oceny, projekty ustaw są zbieżne z ideami komunikatu i przysłużą się rozwojowi rynku biometanu i wodoru odnawialnego.

 

 

 

 

 

  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: