This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2017 w Berlinie odbyła się Trzecia Europejska Konferencja Biometanu organizowana przez Deutsche Energie-Agentur (DENA).

Uczestniczyło w niej ponad 130 osób z 14 krajów europejskich, tym z Polski p. Marek Pituła, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.

Podczas dyskusji kuluarowych oraz w ramach „World Cafe” poinformował on o projekcie pn. „Polskie Stowarzyszenie Biometanu” i chęci nawiązania kontaktów z organizacjami z innych krajów UE. Szczególnie interesujące była rozmowa z p. Lorenzo Maggioni, reprezentującym Włoskie Konsorcjum Biogazowe oraz z grupą holenderskich przedsiębiorców zainteresowanych zakupem biometanu w Polsce.
Uzgodniono również wizytę w Danii, celem zapoznania się z tamtejszymi doświadczeniami w produkcji, uzdatnianiu i dystrybucji biometanu.

W trakcie dyskusji panelowych, rozmów i warsztatów, uczestnicy wymieniali się informacjami na temat innowacyjnych technologii, omawiali kwestie handlu transgranicznego oraz systemów wsparcia  w różnych krajach UE.

Specjalnym tematem był projekt nowej Dyrektywy KE w sprawie OZE (RED II) i jej implikacji dla biometanu.

 

Zasadniczym rezultatem konferencji było uzyskanie wspólnych opinii w nastepujących kluczowych kwestiach:

 

Harmonizacji i systemu weryfikacji w transgranicznym handlu biometanem

 

Istnieje już szereg inicjatyw i pomysłów w tym zakresie, zasadniczym elementem jest współpraca krajowych rejestrów biometanu oraz transparentny system ewidencji ilości oraz wsparcia publicznego w poszczególnych krajach.     

 

Rozwiązań na okres po zakończeniu wsparcia w postaci pomocy publicznej

 

Zagospodarowanie odpadów wydaje się najwłaściwszym kierunkiem - zamiana odpadów na paliwo.
Biometan musi konkurować z gazem ziemnym na wolnym rynku,  ale przy dzisiejszych cenach gazu ziemnego jest to to zbyt trudne wyzwanie. 
Realistyczna cena (opłata) CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami może być rozwiązaniem dla biometanu w okresie po zakończenia stosowania pomocy publicznej.  

 

Zielona mobilność

 

Istnieje wiele rozwiązań dla „zielonej mobilności”, biometan jest jednym z nich, należy zmieniać percepcję społeczną czym faktycznie jest „zielona mobilność” i wynikające z niej korzyści środowiskowe.

 

W trakcie konferencji praktycznym dowodem na postępującą integrację systemów była deklaracja Rejestrów Biometanu z Niemiec i Danii o współpracy dla wzajemnego uznania swoich świadectw pochodzenia w celu ułatwienia handlu biometanem pomiędzy tymi dwoma krajami.

 

 

 

14 czerwca 2017

Trzecia Europejska Konferencja Biometanu organizowana przez Deutsche Energie-Agentur (DENA).


Krajowy Plan Odbudowy Biometan
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: