1 czerwca 2017 w Berlinie odbyła się Trzecia Europejska Konferencja Biometanu organizowana przez Deutsche Energie-Agentur (DENA).

Uczestniczyło w niej ponad 130 osób z 14 krajów europejskich, tym z Polski p. Marek Pituła, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.

Podczas dyskusji kuluarowych oraz w ramach „World Cafe” poinformował on o projekcie pn. „Polskie Stowarzyszenie Biometanu” i chęci nawiązania kontaktów z organizacjami z innych krajów UE. Szczególnie interesujące była rozmowa z p. Lorenzo Maggioni, reprezentującym Włoskie Konsorcjum Biogazowe oraz z grupą holenderskich przedsiębiorców zainteresowanych zakupem biometanu w Polsce.
Uzgodniono również wizytę w Danii, celem zapoznania się z tamtejszymi doświadczeniami w produkcji, uzdatnianiu i dystrybucji biometanu.

W trakcie dyskusji panelowych, rozmów i warsztatów, uczestnicy wymieniali się informacjami na temat innowacyjnych technologii, omawiali kwestie handlu transgranicznego oraz systemów wsparcia  w różnych krajach UE.

Specjalnym tematem był projekt nowej Dyrektywy KE w sprawie OZE (RED II) i jej implikacji dla biometanu.

 

Zasadniczym rezultatem konferencji było uzyskanie wspólnych opinii w nastepujących kluczowych kwestiach:

 

Harmonizacji i systemu weryfikacji w transgranicznym handlu biometanem

 

Istnieje już szereg inicjatyw i pomysłów w tym zakresie, zasadniczym elementem jest współpraca krajowych rejestrów biometanu oraz transparentny system ewidencji ilości oraz wsparcia publicznego w poszczególnych krajach.     

 

Rozwiązań na okres po zakończeniu wsparcia w postaci pomocy publicznej

 

Zagospodarowanie odpadów wydaje się najwłaściwszym kierunkiem - zamiana odpadów na paliwo.
Biometan musi konkurować z gazem ziemnym na wolnym rynku,  ale przy dzisiejszych cenach gazu ziemnego jest to to zbyt trudne wyzwanie. 
Realistyczna cena (opłata) CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami może być rozwiązaniem dla biometanu w okresie po zakończenia stosowania pomocy publicznej.  

 

Zielona mobilność

 

Istnieje wiele rozwiązań dla „zielonej mobilności”, biometan jest jednym z nich, należy zmieniać percepcję społeczną czym faktycznie jest „zielona mobilność” i wynikające z niej korzyści środowiskowe.

 

W trakcie konferencji praktycznym dowodem na postępującą integrację systemów była deklaracja Rejestrów Biometanu z Niemiec i Danii o współpracy dla wzajemnego uznania swoich świadectw pochodzenia w celu ułatwienia handlu biometanem pomiędzy tymi dwoma krajami.

 

 

 

14 czerwca 2017

Trzecia Europejska Konferencja Biometanu organizowana przez Deutsche Energie-Agentur (DENA).


Krajowy Plan Odbudowy Biometan
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: