Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami:

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

 

  1. pl
  2. en
  3. uk
biometan biogaz autobus

Ważna zmiana dot. biometanu - weszła w życie nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

27 grudnia 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana mającą szczególne znaczenie dla biometanu odnosi się do przepisu nakładającego na jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000) obowiązek zapewnienia we flocie pojazdów komunikacji miejskiej określonej ilości autobusów zeroemisyjnych. Warto w tym miejscu wskazać, iż autobus miejski przejeżdża rocznie około 70 500 km [1]. 

 
Ustawodawca wprowadził nową kategorię pojazdów — autobusy napędzane biometanem, które na równych zasadach z innymi autobusami zeroemisyjnymi (przede wszystkim elektrycznymi) zaliczać się będą na poczet realizacji przedmiotowego obowiązku. Wymagana ilość tego rodzaju autobusów we flotach komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2021 r wynosi 5%. W dalszej kolejności próg autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem będzie podnoszony i wynosić będzie:
10%, od 1 stycznia 2023 r.
20%, od 1 stycznia 2025 r. 
30% od 1 stycznia 2028 r. 
 
Według stanu na koniec 2020 roku po polskich drogach poruszało się 10 725 pojazdów napędzanych CNG/LNG. Wynika to z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów opracowanych przez PZPM (Raport o niskoemisyjnej mobilności Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, KPMG w Polsce i SSW Pragmatic Solutions).

Obecnie łączna liczba autobusów zasilanych CNG wynosi blisko 800 w skali całego kraju
[2].
Pojazdy napędzane aktualnie CNG lub LNG mogą bez konieczności dokonywania zmian technicznych korzystać z biometanu (bio-CNG lub bio-LNG, czyli zamiennika sprężonego lub skroplonego gazu ziemnego).
 
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, dodatkowo rozszerzono katalog pojazdów jakie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu autobusów niskoemisyjnych o autobusy napędzane biometanem. Jest to uzasadnione, po pierwsze, poszerzeniem katalogu dostępnych pojazdówjakie mogą być wykorzystane przy modernizacji taboru,zaś po drugie tym, że biometan wykorzystywany jako paliwo w transporcie, biorąc pod uwagę również jego produkcję jest paliwem niskoemisyjnym. Zmiana ta będzie również stymulować rynek biometanu w Polsce.
 
Źródło: