This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana mającą szczególne znaczenie dla biometanu odnosi się do przepisu nakładającego na jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000) obowiązek zapewnienia we flocie pojazdów komunikacji miejskiej określonej ilości autobusów zeroemisyjnych. Warto w tym miejscu wskazać, iż autobus miejski przejeżdża rocznie około 70 500 km [1]. 

 
Ustawodawca wprowadził nową kategorię pojazdów — autobusy napędzane biometanem, które na równych zasadach z innymi autobusami zeroemisyjnymi (przede wszystkim elektrycznymi) zaliczać się będą na poczet realizacji przedmiotowego obowiązku. Wymagana ilość tego rodzaju autobusów we flotach komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2021 r wynosi 5%. W dalszej kolejności próg autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem będzie podnoszony i wynosić będzie:
10%, od 1 stycznia 2023 r.
20%, od 1 stycznia 2025 r. 
30% od 1 stycznia 2028 r. 
 
Według stanu na koniec 2020 roku po polskich drogach poruszało się 10 725 pojazdów napędzanych CNG/LNG. Wynika to z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów opracowanych przez PZPM (Raport o niskoemisyjnej mobilności Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, KPMG w Polsce i SSW Pragmatic Solutions).

Obecnie łączna liczba autobusów zasilanych CNG wynosi blisko 800 w skali całego kraju
[2].
Pojazdy napędzane aktualnie CNG lub LNG mogą bez konieczności dokonywania zmian technicznych korzystać z biometanu (bio-CNG lub bio-LNG, czyli zamiennika sprężonego lub skroplonego gazu ziemnego).
 
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, dodatkowo rozszerzono katalog pojazdów jakie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu autobusów niskoemisyjnych o autobusy napędzane biometanem. Jest to uzasadnione, po pierwsze, poszerzeniem katalogu dostępnych pojazdówjakie mogą być wykorzystane przy modernizacji taboru,zaś po drugie tym, że biometan wykorzystywany jako paliwo w transporcie, biorąc pod uwagę również jego produkcję jest paliwem niskoemisyjnym. Zmiana ta będzie również stymulować rynek biometanu w Polsce.
 
Źródło:

 

27 grudnia 2021

Ważna zmiana dot. biometanu - weszła w życie nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

biometan biogaz autobus
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: